Ενημερωτική Ημερίδα  τοπικών Φορέων και των κατοίκων της ευρύτερης παρακάρλιας περιοχής

Δελτίο Τύπου 20-01-2018
17 Φεβρουαρίου 2018
Ενημερωτική Ημερίδα – Παρασκευή 19 Ιανουαρίου
20 Φεβρουαρίου 2018

Ενημερωτική Ημερίδα  τοπικών Φορέων και των κατοίκων της ευρύτερης παρακάρλιας περιοχής του Έργου:

«Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) – KarlaSchool»

Στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου,

Βελεστίνο, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 μ.μ

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

18:00 – 18:15 Εγγραφή
18:15 – 18:30 Χαιρετισμοί
18:30 – 18:45 Γενική Παρουσίαση για το Έργο KarlaSchool. ( Κων. Σκριάπας)
18:45 – 19:00 Παρουσίαση για τη Δράση 1: Workshops ενημέρωσης ομάδων
γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής για την εφαρμογή καλών
πρακτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας. (Κων. Μοράρος)
19:00 – 19:15 Παρουσίαση για τη Δράση 2: SummerSchool σε νέους
επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων με το περιβάλλον (Παντ. Σιδηρόπουλος)
19:15 – 19:30 Παρουσίαση για τη Δράση 3: Ανάπτυξη εφαρμογής εκπαιδευτικού
παιχνιδιού για τη βιοποικιλότητα της Κάρλας και τη Δράση 4:
Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς. (Σωτ. Γκανάτσιος)
19:30 – 19:45 Παρουσίαση για τη Δράση 5: Διάχυση αποτελεσμάτων του Έργου
και τη Δράση 6: Ενημέρωση και δημοσιότητα. (Κων. Σκριάπας, και Κων. Μοράρος)
19:45 – 20:15 Συζήτηση

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»: 6974-881944