Δράσεις
Τ ο προτεινόμενο Έργο και, ειδικότερα το SummerSchool, εκτιμάται πως θα δώσει σε νέους επιστήμονες που δεν έχουν βγει ακόμα στην αγορά εργασίας τη δυνατότητα εφαρμογής των όσων έχουν διδαχθεί και απόκτησης εμπειρίας στο πεδίο σχετικής με την ειδικότητά τους και συγκεκριμένα με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Οι νέοι επιστήμονες που θα ωφεληθούν από αυτή τη δράση αναμένονται να είναι 25 σε αριθμό.

Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Έργου είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο τρόπο οργάνωσης περιβαλλοντικών προγραμμάτων προκειμένου να ευαισθητοποιούνται και να αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση περισσότεροι μαθητές καθώς και η υιοθέτηση καλών πρακτικών, φιλικών προς τη Προστατευόμενη Περιοχή της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε. και τη λίμνη Κάρλας από την τοπική κοινωνία και ειδικότερα από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Επίσης, μέσω της ανάπτυξης των δύο εφαρμογών θα επιτευχθεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και η εξοικείωσή του με το οικοσύστημα της Κάρλας.

Ο τρόπος σχεδιασμού των δράσεων του προτεινόμενου Έργου καθώς και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του Έργου και την παραγωγή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Κρίνεται λογική η έναρξη των Δράσεων Συντονισμού και Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης από την αρχή του Έργου προκειμένου να υπάρχει έλεγχος και συντονισμός των διεργασιών και να επιτευχθεί η δημοσιότητα του Έργου για τη προσέλκυση των ομάδων στόχου. Σε δεύτερη φάση, θα γίνει η επιλογή των συμμετεχόντων και θα ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων του SummerSchoolκαι των σεμιναρίων. Παράλληλα θα αρχίσει η διαδικασία ανάπτυξης της εφαρμογής παιχνιδιού για τη βιοποικιλότητα της Κάρλας προκειμένου να παραδοθεί μέχρι τη λήξη του Έργου. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω δράσεων και την παραλαβή των παραδοτέων θα τεθεί σε σχεδιασμό η Δράση της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου και θα πραγματοποιηθεί η τελική Ημερίδα. Οι Δράσεις του Συντονισμού και της Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης θα ολοκληρωθούν με τη λήξη του Έργου.

Νέα από όλες τις Δράσεις

1 Μαρτίου 2019

Το οικοσύστημα της λίμνης Κάρλας και Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 27/2/2019                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1690/27-2-2019  ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ 2/ΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜNΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»   […]
22 Φεβρουαρίου 2019

Ξεκινά ο 2ος κύκλος δωρεάν σεμιναρίων για γεωργούς της παρακάρλιας περιοχής.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 18/2/2019                                                               ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 13/18-2-2019 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2ος κύκλος σεμιναρίων στην Κάρλα στις 2 και 3 Μαρτίου 2019 Δωρεάν Εκπαίδευση […]
28 Ιανουαρίου 2019

Η λίμνη Κάρλα πρότυπο πεδίο έρευνας και εκπαίδευσης επιστημόνων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η λίμνη Κάρλα  πρότυπο πεδίο έρευνας και  εκπαίδευσης επιστημόνων Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση ενός πιλοτικού και καινοτόμου […]
1 Αυγούστου 2018

Δελτίο Τύπου 10-07-2018

ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το  Θερινό Σχολείο για 25 νέους επιστήμονες στη Λίμνη Κάρλα Δωρεάν Εκπαίδευση νέων επιστημόνων […]
13 Ιουνίου 2018

Αποτελέσματα Επιτυχόντων – Επιλαχόντων της Δράσης Summer School Νέων Επιστημόνων.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Επιτυχόντων- Επιλαχόντων Της Δράσης 2- Summer School σε νέους επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων με το περιβάλλον.
27 Μαρτίου 2018

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος σεμιναρίων των αγροτών της Κάρλας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη δωρεάν Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 50 αγροτών  της παρακάρλιας περιοχής   Επείγουσα  η […]
22 Φεβρουαρίου 2018

Δωρεάν Εκπαίδευση Αγροτών για την προστασία της Βιοποικιλότητας της Λίμνης Κάρλας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν Εκπαίδευση Αγροτών για την προστασία της Βιοποικιλότητας της Λίμνης Κάρλας   Στα πλαίσια καινοτόμου  Προγράμματος  του Πράσινου […]