Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτών

Αγροτικά Οικοσυστήματα


Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις στους παρακάτω άξονες:

1. Δομή αγροτικών οικοσυστημάτων (α.ο.)
2. Προβλήματα και διαχειριστικές προσεγγίσεις στα α.ο.
3. Βιοποικιλότητα των αγροτικών οικοσυστημάτων
4. Ο δυνητικά συμμετοχικός ρόλος του αγρότη/κτηνοτρόφου στην προστασία των α.ο.
5. Σχέσεις αγροτικών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων

Αθανάσιος Σφουγγάρης

Καθηγητής Διαχείρισης Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εmail: asfoug@agr.uth.gr

Σπουδές: Πτυχίο και Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταδιδακτορική έρευνα:
• University of Durham, Department of Biological Sciences της Βρετανίας, στη Διαχείριση Υγροτόπων.
• Vrije Universiteit, Lab. of Botany and Nature Management των Βρυξελλών.
• Institute of Wildlife Ecology, Veterinary University of Vienna της Αυστρίας.

Επαγγελματική εμπειρία - εργασιακή θέση: Περισσότερα από 25 έτη διδασκαλίας και έρευνας στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως Συμβασιούχος διδάσκων, Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής.

Διοικητικό έργο:
• Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Οκτώβριος 2014 - σήμερα).
• Αναπληρωτής Πρόεδρος (από Δεκέμβριο 2014) και Πρόεδρος (από Δεκέμβριο 2017) της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
• Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2013-2014).
• Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη διετία 2006-08.
• Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος από το έτος 2004 έως και σήμερα.

Διδακτική εμπειρία:
• 25 έτη αυτοδύναμη διδασκαλία σε προπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας των μαθημάτων: Οικολογία, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων, Διατήρηση Βιοποικιλότητας, (Οικολογία και) Διαχείριση Υγροτόπων, Οικολογία Ρεόντων Υδάτων, Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος, Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Θαλασσίων Πάρκων, Εισαγωγή στη Γεωπονία και το Αγροτικό Περιβάλλον, Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Προστασία Άγριας Πανίδας και Βιοποικιλότητα, Λιμνολογία-Υγρότοποι, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
• 20 έτη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας των μαθημάτων: Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ειδικά Θέματα Οικολογίας Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών, Ολοκληρωμένη Διαχείριση καλλιεργειών, Περιβαλλοντική Ανάλυση και Πολιτική, Αγροτικά οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα, Διαχείριση βιοποικιλότητας, Διαχείριση αποβλήτων και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιβλέπων 5 διδακτορικών διατριβών (οι 2 έχουν ολοκληρωθεί), μεγάλου αριθμού μεταπτυχιακών διατριβών και πτυχιακών διατριβών. Επιστημονικά Υπεύθυνος 17 ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων (το πρόγραμμα LIFE Nature “Conservation and management of the Lesser Kestrel Falco naumanni* at three SPA sites” επιλέχθηκε ως ένα από τα Best LIFE Projects 2018) 1) 2012-2016. (LIFE11 NAT/GR/1011). Μέλος ερευνητικής ομάδας 23 προγραμμάτων.

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο: περισσότερες από 170 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόμους, βιβλία, πρακτικά και τόμους περιλήψεων διεθνών και εθνικών συνεδρίων.


Χρήστος Χρηστάκης

Ο Χρήστος Χρηστάκης σπούδασε Τεχνολογία Τροφίμων στο ΤΕΙ Αθήνας και συνέχισε τις σπουδές του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςμε θέμα τηνΔιαχείριση Περιβάλλοντος και την Χωρική ανάλυση. Επί του παρόντος, ολοκληρώνει την Διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Γεωτεχνικός, Κάτοχος πτυχίων μελετητή κατηγορίας Α’ για Περιβαλλοντικές Μελέτες και Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

Έχει εργαστεί για 1 χρόνο στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μικροβιολόγος τροφίμων, διαπιστευμένος αναλυτήςσύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 και ως Υπεύθυνος Ποιότητας ISO 17025.Επιπλέον εργάσθηκε για 4,5 χρόνια ως Project Coordinator (Συντονιστής του προγράμματος) στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ Νature με τίτλο: «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας» (LIFE 11/NAT/GR/1011) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Στα πλαίσια των Διδακτορικών του σπουδών διετέλεσε επί 2,5 χρόνια επικουρικό-διδακτικό έργο στις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων "Οικολογία και Βιοποικιλότητα" και "Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων" του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Διδάσκει επίσης μαθήματα Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΙΕΚ-Δήμητρα στον Βόλο.


Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος είναι πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρακολούθησε τον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος», στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Στη μεταπτυχιακή του διατριβή μελέτησε τις μετακινήσεις των Κιρκινεζιών κατά την αναπαραγωγική περίοδο με τη χρήση GPS καταγραφικών και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Από το Σεπτέμβριο του 2015 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με αντικείμενο διατριβής «Η οικολογία του κιρκινεζιού (Falconaumanni) και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτή». Έχει απασχοληθεί στο Πρόγραμμα LIFE-Φύση «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας» (LIFE11/NAT/GR/1011). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι: Μελέτη της ορνιθοπανίδας με σύγχρονες μεθόδους, πληθυσμιακή οικολογία, χωρική ανάλυση, μαθηματική οικολογία, οικολογία της μετανάστευσης. Έχει 11 δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και 1 σε επιστημονικό περιοδικό.


Μαρία Μακρή

Η Μαρία Μακρή γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Αειφόρο Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η μεταπτυχιακή της διατριβή είχε θέμα: «Εκτίμηση της αφθονίας τροφής για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού και χέρσα της Θεσσαλίας και ανάλυση των τροφικών του προτιμήσεων» και επιβλέποντα τον Καθηγητή Αθανάσιο Σφουγγάρη. Από το 2016, εκπονεί Διδακτορική Διατριβή στο Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ασχολείται με ζητήματα διαχείρισης των αγροτικών οικοσυστημάτων και διατήρησης της αγροτικής βιοποικιλότητας. Συμμετείχε στο πρόγραμμα «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας» (LIFE11NAT/GR/001011) και είναι συν-συγγραφέας ενός εγχειριδίου καλών πρακτικών για αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.με αντικείμενο μικροβιολογικές αναλύσεις λύματος και έλεγχο καταλληλότητας ακτών κολύμβησης.

Διδάσκει Βιολογία σε μαθητές Λυκείου και προσφέρει επικουρικό διδακτικό έργο στα προπτυχιακά μαθήματα "Οικολογία και Βιοποικιλότητα" και "Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων" του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.