Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτών

Οικοτουρισμός και Ερμηνεία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς


Πώς προβάλλουμε μία φυσική περιοχή και πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό μας, κάνοντάς το συμμέτοχο στην προστασία της φύσης;

Αξιοποιώντας τη φυσική περιοχή στο πρώην βασιλικό δάσος Πολυδενδρίου, οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στην Ερμηνεία Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μέσα από ασκήσεις πεδίου, παρουσιάσεις και συζήτηση θα έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τις αρχές τις Ερμηνείας και θα κατανοήσουν την αξία και τον ουσιαστικό ρόλο που αυτή καλείται να παίξει στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας/εκδρομής, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την ικανότητά τους στην προφορική Ερμηνεία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να αξιολογήσουν τις ίδιες τις επιδόσεις τους. Τέλος, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα θα μελετήσουμε τις αρχές της Ερμηνείας στον γραπτό λόγο, όπως αυτή υλοποιείται σε πινακίδες, φυλλάδια, κλπ.

Βάλια Στεργιώτη

Γρήγορα κατάλαβα την αξία της άτυπης εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση του κοινού, όποιο κι αν είναι αυτό. Έτσι, από το 1990 οργάνωσα πληθώρα διαφορετικών εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες. Αλλά ήταν στο τέλος του προηγούμενου αιώνα που ανακάλυψα την Ερμηνεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιτέλους είχα βρει μία θεωρία που εξηγούσε γιατί κάποιοι ξεναγοί κατάφερναν να μαγέψουν το κοινό τους, ενώ άλλοι όχι.

Έκτοτε, το ενδιαφέρον μου για την Ερμηνεία συνεχίστηκε αμείωτο. Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού μου (MSc in Environmental Decision Making), έλαβα πιστοποίηση ως Interpretive Planner (από το National Association for Interpretation των ΗΠΑ), ως Interpretive Writer (από το Interpret Europe) και ολοκλήρωσα την εκπαίδευση για Interpretive Agents του ευρωπαϊκού προγράμματος HeriQProject.

Σήμερα είμαι Training Coordinator του Interpret Europe ενώ παράλληλα εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας, κάνοντας εκπαιδεύσεις ερμηνείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σχεδιάζοντας κέντρα ενημέρωσης και γράφοντας κείμενα για πινακίδες και φυλλάδια. Το 2010 ίδρυσα την Άλλη Μεριά, για να προβάλλω ενεργά την ερμηνεία στην Ελλάδα.