Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτών

Πρακτική άσκηση στη χρήση μη επανδρωμένου πτητικού μέσου για την εποπτεία και παρακολούθηση της προστατευόμενης περιοχής


Στο θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης θα γίνει εισαγωγή στο αντικείμενο των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (UAV) και θα αναλυθούν περιβαλλοντικές εφαρμογές και εφαρμογές γεωπληροφορικής που επωφελούνται από την χρήση τους, όπως η εναέρια επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο και η αεροφωτογράφιση για την κατασκευή ορθοφωτοχαρτών ή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους. Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και λογισμικά σχεδιασμού πτήσεως και χειρισμού των UAV σε πραγματικό χρόνο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα τετρακόπτερο με τον ανάλογο εξοπλισμό για αεροφωτογράφιση και βιντεοσκόπηση και θα παρακολουθήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία μιας πτήσης. Στο μέρος της πρακτικής εκπαίδευσης θα γίνει επίδειξη πτήσης στο πεδίο, κατά τη διάρκειατης οποίας θα ληφθεί σειρά από αεροφωτογραφίες και βίντεο, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν μετά το πέρας της επίδειξης.

Χρίστος Λυοτήρης

Ο Χρίστος Λυοτήρης είναι Απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. στους τίτλους Εκπαιδευτικός Μηχανολογίας και Μηχανολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ¨Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος¨ του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: ¨ Διαχρονική ανάλυση δορυφορικών εικόνων του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Λάρισας¨.

Από το 2014 εργάζεται ως Ερευνητικός συνεργάτης του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του τμήματος καθώς και σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα αντικείμενα της Tηλεματικής, του Παγκοσμίου Συστήματος Στιγματοθέτησης GPS (GlobalPositioningSystem) των Μη EπανδρωμένωνIπταμένων Οχημάτων UAV, καθώς και στις τρισδιάστατες χωρικές αποτυπώσεις και εκτυπώσεις σε τρισδιάστατο εκτυπωτή.