«Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.)

«KarlaSchool» E-Learning

Διαδικτυακή εφαρμογή Τηλε-εκπαίδευσης (E-Learning) σχετική με τη Βιοποικιλότητα της Λίμνης Κάρλας ,αλλά και γενικότερα τη διαχείριση των υδροβιότοπων και των οικοσυστημάτων σχετικών με το νερό, αποτελώντας το σημείο συνάντησης επιστημόνων και πολιτών με περιβαλλοντικές ευαισθησίες .


Φορείς Υλοποίησης
Χρηματοδότηση Έργου
diktyo_perraivia_200
kemevo_icon_200
Logo_kamakebedepi
argonautes_200