ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

Αργοναύτες

Η εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ιδρύθηκε το 2012 και εδρεύει στον Βόλο. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία εξειδικεύεται στη διαχείριση (projectmanagement) συγχρηματοδοτούμενων έργων, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης, στη διεξαγωγή Ερευνών Αγοράς (marketresearch), στην ίδρυση επιχειρήσεων, στις Μελέτες Αναδιοργάνωσης, ιδιαιτέρως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στην Κοινωνική Οικονομία, στην επαγγελματική αποκατάσταση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

2012 – σήμερα

Μεταξύ άλλων συμμετοχή στα εξής προγράμματα
 • Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» στο πλαίσιο της από 17/04/2012 με αρ. πρωτ. 1874 πρόσκλησης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την υλοποίηση «Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»
  Εταίροι του έργου: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ), ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΘΚΕ), ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Ε.Α.Ε.Μ.), ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ, GREEN PRINTING M. ΕΠΕ, ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ «MyCons», εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

 • Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ» Θεσσαλική Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Κοινωνική Οικονομία, στο πλαίσιο της από 17/04/2012 με αρ. πρωτ. 1874 πρόσκλησης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την υλοποίηση " Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας".
  Εταίροι του έργου: ΑΜΚΕ "Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ", ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ & ΣΙΑ ΕΕ, ΚΕΚ: ΠΡΟΟΔΟΣ 21 ΕΠΕ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΨΥΠΑ), ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ, TV ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΕ.εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

 • Δημιουργία Κοιν.Σ.ΕΠ. και υποστήριξη στα πρώτα στάδια λειτουργίας τους.

 • Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων σε δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

 • 2017-2019

  Συμμετοχή στο Έργο “Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) – KarlaSchool” υλοποιείται στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου A.4.2.: «Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας», του υπο-μέτρου A: «Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού», του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις». Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.

 • 2018 Μάιος

  Διοργάνωση συνεδρίου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ως αρωγός του πολιτισμού» για την ανάδειξη της συμβολής της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με την ολοκλήρωση του συνέδριου θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικός οδηγός με τα αποτελέσματά του.