ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.

KENΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΙΒΗΙΔΑ-ΚΑΡΛΑ
Μέλος του ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο - Διακριτικός τίτλος «Η ΒΟΙΒΗΪΣ»

ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.

KENΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΙΒΗΙΔΑ-ΚΑΡΛΑ (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.) – Μέλος του ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο - Διακριτικός τίτλος «Η ΒΟΙΒΗΪΣ»
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ
Έδρα- Μουσείο: Κανάλια Μαγνησίας
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Πατρόκλου 56 -38333 Βόλος
Τηλ. & fax : 24210-58659, 24210- 22647 ,6977334733
e-mail: kemevo@yahoo.gr
website: www.boebes-karla.gr
Facebook: Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.

Τον Οκτώβριο του 2003 συγκροτήθηκε το «Κέντρο Μελέτης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Λίμνη Βοιβηίδα-Κάρλα» (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ). ως ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με σκοπό τη δραστηριοποίηση σε τομείς όπως :Η σπουδή ,έρευνα ,μελέτη και προβολή του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής διαχρονικά και σε όλη την έκτασή της . Η επανασύνδεση των κατοίκων της περιοχής με τις πολιτισμικές τους ρίζες. Ενθαρρύνεται η συγκρότηση ομάδων εργασίας από μέλη και φίλους του Κέντρου για τη διάχυση του πολιτιστικού αγαθού σε ολόκληρο τον Θεσσαλικό χώρο.Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.Η συνεργασία με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και άλλους συλλόγους, εταιρείες, φορείς, οργανώσεις που έχουν νομίμως συσταθεί και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.Η μελέτη και προβολή των κοινωνικών προβλημάτων των θιγομένων παρακάρλιων κατοίκων ,που δημιουργήθηκαν από την αποξήρανση της λίμνης.Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των φορέων και των κατοίκων της περιοχής με τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.τ.λ. καθώς και η έκδοση εντύπων, περιοδικών και οπτικοακουστικών υλικών και η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφήμισης.

Το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. έχει έδρα στα Κανάλια του Δ. Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας . Όπως φαίνεται και από την ονομασία του το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς: τον κάρλιο λιμναίο πολιτισμό από τη μια και το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, της περιοχής της λίμνης Κάρλας από την άλλη. Άλλωστε περιβάλλον και πολιτισμός είναι δυο παράγοντες που δεν μπορεί παρά να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοεξαρτώνται.Έτσι το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. είναι περιβαλλοντική οργάνωση και αποτελεί από το 2006 μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) συμμετέχοντας σε συνέδρια του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και σε συνεδρίες του Δικτύου Πληροφόρησης & Υποστήριξης της Θεσσαλικής Υπαίθρου. Παράλληλα παρεμβαίνει με αναφορές , καταγγελίες και υπομνήματα σε αρμόδιους φορείς για θέματα που αφορούν το περιβάλλον και εντείνει τις προσπάθειές του για ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήματα αυτά. Από τις αρχές του 2011 μέχρι το 2013 διά του προέδρου του το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. συμμετείχε στο Δ. Σ. του Δικτύου Μ.Κ.Ο. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.

Όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού ,η ίδρυση ενός ΜΟΥΣΕΙΟΥ -καθαρά θεματικού- με θέμα τη λίμνη Κάρλα υπήρξε πρωταρχικός στόχος του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. Μέλημά του να αναδειχθεί ο πολιτισμός της , όχι μόνο αυτός που άκμασε στα νερά της πριν την αποξήρανση του Βάλτου, αλλά και ό, τι αφορά την Κάρλα ως πεδιάδα και τους κατοίκους των παρακάρλιων χωριών ως τις μέρες μας .

Η φιλοσοφία δημιουργίας αυτού του μουσείου είναι το μουσείο να αποτελέσει ένα πολυχώρο πολιτισμού όπου ο επισκέπτης , μικρός ή μεγάλος ,εκτός απ΄ το να μπορεί να ταξιδέψει στο χρόνο γνωρίζοντας την ιστορία της Κάρλας να μπορεί και να συμμετέχει σε ημερίδες ,διαλέξεις, μουσικές ή θεατρικές παραστάσεις. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού προβλέπεται καταστατικά η δημιουργία των ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ – ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. οι οποίοι εθελοντικά – όπως εξάλλου και όλα τα μέλη του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.- προσφέρουν τις υπηρεσίες τους .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

 • Το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. το 2007 ανακαίνισε το «ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ», μια δράση που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ε.Π. Κ.Π Leader+ ενώ το Μάιο του 2007 άρχισαν οι εργασίες .Έγιναν αρκετές παρεμβάσεις στο οικοδόμημα και εμπλουτίστηκε με τεχνολογικό εξοπλισμό. Όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του ίδιου έτους και το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. βραβεύτηκε με βραβείο Καλής Πρακτικής.
 • Το 2007 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. για την οργάνωση του Μουσείου συμμετείχε σε Πρόγραμμα του Υπουργείου Απασχόλησης απασχολώντας μία Μουσειοπαιδαγωγό.
 • Το 2012 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. υπέγραψε Μνημόνιο κατανόησης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας που αφορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 2BPRKS.
 • Το 2013 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου.
 • Το 2015 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ συμμετείχε σε ημερίδα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού Προγράμματος με θέμα « Εμπλουτίζοντας το ορνιθοτουριστικό και οικοτουριστικό προϊόν τηες Θεσσαλίας».
 • Το 2015 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ υπέγραψε Σύμβαση με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης στα παλίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Δια Βίου Μάθηση.
 • Το 2016 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ υπέγραψε Σύμβασης Συνεργασίας με το Δίκτυο Μ.Κ.Ο. Θεσσαλίας και το Δίκτυο Περραιβίας για συνδιοργάνωση δράσεων στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης ( Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ruval DERR Agenda- EYD 2015).

ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. κάθε χρόνο σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους της περιοχής διοργανώνει ανοικτές στον κόσμο εκδηλώσεις που στοχεύουν στην προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με απώτερο σκοπό τη διατήρηση , την ανανέωσή της και τη δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας της παρακάρλιας περιοχής.
 • Έτσι από το 2006 και για κάθε χρόνο καθιέρωσε στις 20 Μαΐου γιορτή αφιερωμένη στον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ , το βυζαντινό ναό του 12ου αι. που η μοναδικότητά του επιβάλλει τη γρήγορη αναστύλωσή του. Η τέλεση Θείας Λειτουργίας στον υπαίθριο χώρο του ναού και η ημερίδα που ακολουθεί στοχεύουν στο να διατηρηθεί ακμαία η ιερότητα του χώρου από τη μια και στο να ευαισθητοποιηθούν όλοι για την αναστύλωση του ναού από την άλλη.
 • Με απώτερο στόχο την πολιτιστική ενοποίηση όλου του παρακάρλιου χώρου που εκτείνεται και στους δυο όμορους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. το Σεπτέμβριο του 2006 σε συνεργασία με το Μορφωτικό σύλλογο Καλαμακίου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα :ΚΑΡΛΑ- ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ. Το καράβι, η καλύβα και τα εργαλεία που εκτίθενται στο Μουσείο μεταφέρθηκαν και εκτέθηκαν στην πλατεία του Καλαμακίου. Η μεταφορά αυτή ήταν και ένα είδος πειράματος για το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. για τυχόν μελλοντικά πολιτιστικά ταξίδια του λιμναίου πολιτισμού της Κάρλας .
 • Την άνοιξη του 2007 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. διοργάνωσε την εκδήλωση «ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΙΣΜΕΝΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ» για να γίνει ολοφάνερο πως η γιορτή αυτή ήταν ένα αξιόλογο παράδειγμα αγροτουρισμού σε μια εποχή που και ο όρος αγροτουρισμός ήταν άγνωστος. Απώτερος δε στόχος μας ήταν η κατανόηση των ποικίλων ωφελειών μιας τέτοιας γιορτής και η κινητοποίηση του ντόπιου πληθυσμού σε ενέργειες που θα τονώσουν την παρακάρλια περιοχή.
 • Στις 31-5-2009 πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας ημερίδα με θέμα : «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ» ,όπου μέσα από τις εισηγήσεις των ομιλητών έγινε φανερό πως η λίμνη Κάρλα ήταν πηγή ζωής από τα προϊστορικά χρόνια ως την αποξήρανσή της το 1962. Πέρα από τις ανοιχτές εκδηλώσεις ,το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. πρόβαλλε την ιστορία της Κάρλας με ανακοίνωση τοίχου στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας
 • Στις 23-5-2010 σε ημερίδα που έγινε με θέμα: «ΗΤΑΥΡΟΣ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» προβλήθηκε ο ΉΤΑΥΡΟΣ, η Νηρηίδα της Κάρλας ως πτηνό, ως γεωλογικό φαινόμενο και ως ον της μυθολογίας και των Θρύλων.
 • Ακολούθησε το θεατρικό έργο του Α. Κάβουρα « ΗΤΑΥΡΟΣ στο υγρό μάτι της θεσσαλικής γης» σε σκηνοθεσία Θ. Ζέρβα. Τα εκθέματα του Μουσείου μεταβλήθηκαν σε σκηνικά, ενώ η παράσταση παίχτηκε ξανά στις 13-6-2010 στην Παλιά Ηλεκτρική του Βόλου με σκηνικά τα εκθέματα του μουσείου και πάλι. Επίσης στις 8/8/2010 του θεατρικό παρουσιάστηκε στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Άνω Γαντζέας, και στις 13/8/2010 στο θέατρο «Αλώνι», του Αγίου Γεωργίου Νηλείας.
 • Φιλοξενία (20-8-2010)του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ από την κατεχόμενη ΜΟΡΦΟΥ της ΚΥΠΡΟΥ και παρουσίαση στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ «ΣΤΟ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, με μονόπρακτα τραγούδια και χορούς από την κατεχόμενη Κύπρο, όπου μετείχαν 45 άτομα επί σκηνής.
 • Επίσης στις 12/6/2010, προβλήθηκε το Μουσείο και οι δραστηριότητες του από την εκπομπή ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ της ΕΤ1, σε ντοκυμαντέρ 30΄ (δημοσιογράφος Χαρά Φράγκου).


 • Στις 3-4-2011 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στον 13ο ημιμαραθώνιο Κάρλας (Ριζόμυλο- Κερασιά, δίπλα από το δημιουργούμενο ταμιευτήρα) διανέμοντας μπλουζάκια στους συμμετέχοντες αθλητές με το λογότυπο του Μουσείου Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας και τη νεράιδα της Κάρλας, τον Ήταυρο.
 • Στις 10-4-2011 σε συνεργασία με την περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, το Δήμο Ρήγα Φεραίου και το Δήμο Βόλου το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. πραγματοποίησε τον πρώτο οικολογικό γύρο Κάρλας με ποδηλατοπορεία γύρω από τη δημιουργούμενη λίμνη , προβάλλοντας έτσι την αναγκαιότητα προστασίας της λίμνης. Στους συμμετέχοντες ποδηλάτες μοιράστηκαν μπλουζάκια από το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. με σήμα τη νεράιδα της λίμνης , τον Ήταυρο. Η διοργάνωση αυτή θα αποτελέσει θεσμό για την περιοχή.
 • Στις 19-6-2011 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. σε συνεργασία με την Εταιρεία Σπηλαιολογικών Ερευνών Θεσσαλίας «Ο ΧΕΙΡΩΝ» διοργάνωσε στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ ημερίδα με θέμα : « ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ» . Μετά τις εισηγήσεις πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους και στα φυσικά μνημεία γύρω από τη λίμνη Κάρλα.
 • Στις 26-6-2011 σε συνεργασία με το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. τίμησε τον Αθανάσιο Γκαβαρδίνα για την κοινωνική του προσφορά στην περιοχή της Κάρλας σε ειδική εκδήλωση στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ , στην οποία και τον ανακήρυξε Επίτιμο Μέλος του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.
 • Στις 17/2/2012 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχτηκε στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας μαθητές από τους τέσσερις νομούς της Μαγνησίας στο πλαίσιο του έργου «2BPARKS- Δημιουργική Αειφόρος Διααχείριση,Εξειδικευμένο Τοπικό Μάρκετινγκ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Προστατευόμενες Περιοχές».
 • Ακόμα , το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. συνεργάστηκε με το Διεθνές Ινστιτούτο Διαβαλκανικής Συνεργασίας «Ρήγας Βελεστινλής» σε ημερίδα για τον Κρυπτοχριστιανισμό στην Τουρκία.(3-3-2012) στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ.
 • Τον Ιούλιο του 2012 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. σε συνεργασία με τον σύλλογο «Πολίτες για Ποιότητα Ζωής» Πλατυκάμπου Λάρισας στα πλαίσια της ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΚΟΡΔΟΥ συμμετείχε με εκθεσιακό περίπτερο και παρουσιάσεις.
 • Τον Οκτώβριο του 2012 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. ανέλαβε την οργάνωση τριών ημερίδων στο Ριζόμυλο, στα Κανάλια και στο Βελεστίνο με δημόσια κοινωνική διαβούλευση των φορέων , του Πανεπιστημίου, του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας, του Δ. Ρ. Φεραίου , των κατοίκων της περιοχής με θέματα το περιβάλλον, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την ταυτότητα της περιοχής της Κάρλας. Η δράση αυτή έγινε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίαςστα πλαίσια Ευρωπαΐκού Προγράμματος.
 • Τον Δεκέμβριο του 2012 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. σε συνεργασία με τη Χορωδία Αγριάς έκανε Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για στήριξη του Σουρλίγκειου Γηροκομείου Καναλίων.
 • Διοργάνωση Έκθεσης Φωτογραφιών για Κάρλα και Άγιο Νικόλαο και ημερίδας με θέμα « Κάρλα: γίνεται αυτή που ονειρευόμαστε;» στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΕΙΑ 2013-14 .
 • Το 2017 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. οργάνωσε στο χώρο του Μουσείου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο θεσσαλίας, το ΚΠΕ Μακρινίτσας και το Δίκτυο Περραιβία ημερίδα με θέμα « Περιβάλλον και Ανάπτυξη- το οικοσύστημα της Κάρλας ως πόλος οικοτουριστικής Ανάπτυξης».

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για μαθητές Ε΄τάξης Δημοτικού εκπονήθηκε από τις Μουσειοπαιδαγωγούς Κερασία Συλλογίστου και Σταυρούλα Κορώνα. με θέμα: «ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ…Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ». και υλοποιήθηκε πειραματικά με Δημοτικά σχολεία της περιοχής.
 • Με την υποστήριξη του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ., επίσης, υλοποιήθηκαν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με δημοτικά σχολεία του νομού μας κυρίως, όπως το πρόγραμμα: «Κάρλα: Η παράξενη πολιτεία του νερού» (1ο Δ.Σ. Βόλου).
 • Το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας συμμετείχε στο τοπικό δίκτυο «νερό στοιχείο και στοιχειό» και υλοποίησε τα εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα: « Μία ημέρα στην περιοχή της Κάρλας και το Μουσείο της» και « Λίμνη Κάρλα: Μια λίμνη ξαναγεννιέται».
 • Επίσης από την άνοιξη του 2011 σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία της παρακάρλιας περιοχής Νομών Μαγνησίας και Λάρισας υλοποιεί το πρόγραμμα «Ενημερώνομαι- Προφυλάσσομαι – Δραστηριοποιούμαι» με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και την προφύλαξή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
 • Το πρόγραμμα με το γενικό τίτλο : «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ». Χωρίζεται σε θεματικές ενότητες που αφορούν όλες τις περιόδους της ιστορίας της Κάρλας (ζωή στη λίμνη-αποξήρανση-η Κάρλα ως πεδιάδα-επανασύσταση) και απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων Α/θμιας και των τριών πρώτων τάξεων Β/θμιας Εκπαίδευσης . Είναι μια βιωματική προσέγγιση στην ιστορία της λίμνης Κάρλας. Οι μαθητές με κολάζ, δραματοποιήσεις και παζλ θα γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κάρλας , παίζοντας και ενεργοποιώντας τις αισθήσεις τους και τη φαντασία τους. Στοιχεία υπάρχουν και στην ιστοσελίδα e-yliko του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. • Το πρόγραμμα ΚΑΡΛΑΞ Ο ΛΙΜΝΟΒΑΤΡΑΧΟΣ: Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και πρώτων τάξεων Δημοτικού παίζουν, υποδύονται ρόλους, δραματοποιούν και μαθαίνουν το λιμναίο πολιτισμό. Ένα πρωτότυπο επιδαπέδιο παιχνίδι με «πιόνια» τα ίδια τα παιδιά, που ως βατράχια ή βατραχοκριτές συμμετέχουν και διασκεδάζουν.
 • Το πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης . Με κάρτες τύχης , πιόνια και ζάρια οι μαθητές κάνουν το γύρο της λίμνης και διασκεδάζουν γνωρίζοντας παράλληλα το μοναδικό κάρλιο λιμναίο πολιτισμό.
 • TΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΥΡΟΥ. Ένα πρόγραμμα διαβαθμισμένο για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στο οποίο οι μαθητές βιωματικά , με οδηγό τις αισθήσεις τους, με παραμύθι και φύλλα εργασίας ανακαλύπτουν τον Ήταυρο, γνωρίζουν το μύθο του και τη σχέση του με τη λίμνη Κάρλα.
 • Επίσης, στο Μουσείο μικρές ομάδες μαθητών , όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, μπορούν να εκπονήσουν εργασίες κατά τη διαδικασία υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων και να επεξεργαστούν φύλλα εργασίας για τις διάφορες θεματικές υποενότητες των εκθεμάτων.
 • Οι μαθητές Λυκείων μπορούν να συνεργαστούν με το Μουσείο και να εκπονήσουν εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας που διδάσκεται στην Α΄ και στη Β΄ τάξη.
 • Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. Στις ομαδικές επισκέψεις – επίσκεψη όλου το σχολείου, χωρίς συμμετοχή σε πρόγραμμα- γίνεται προβολή και ενημέρωση για την ιστορία της Κάρλας από παλιά ως τις μέρες μας και κατόπιν ξενάγηση στα εκθέματα του Μουσείου. Διάρκεια προβολής και ξενάγησης μία ώρα ως μία και μισή.
 • Συνεργασία με φοιτητές για την εκπόνηση εργασιών με θέμα τη λίμνη Κάρλα σε ατομικές ή ομαδικές με το Πανεπιστήμιο επισκέψεις..
Σύλλογοι: Αδελφοποίηση με: 1. Σύλλογο Βλάχων Βόλου 2. Σύλλογος Μικρασιατών « Το Εγγλεζονήσι» και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.
Αφιερώματα για το Μουσείο από την τηλεόραση: ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ, ΕΤ1, 2010- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΕΤ3, 2011- ΡΩΣΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ, 2011
Επισκέψεις ξένων εκπαιδευτικών στα πλαίσια των Προγραμμάτων Comenius & Erasmus, καθώς και ομάδων εκπροσώπων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Δήμων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για λίμνες και για την Κάρλα που υλοποίησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΑΜΕΑ- Ειδικά Σχολεία: Επισκέψεις- ξεναγήσεις σε σχολεία Ειδικής Αγωγής, σε ΕΕΚΚΚ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), στο Ειδικό Σχολείο Ιδρύματος Ανηλίκων Βόλου, ΔΟΥΚ Νεάπολης και όλα τα Ειδικά Σχολεία Βόλου. Η προσβασιμότητα εξασφαλίζεται με ράμπα στην είσοδο και με ειδικό καροτσάκι για ΑΜΕΑ.