Σεμινάριο Εκπαιδευτικών

1 Μαρτίου 2019

Το οικοσύστημα της λίμνης Κάρλας και Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 27/2/2019                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1690/27-2-2019  ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ 2/ΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ “ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜNΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”   […]