Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηίδα – Κάρλα - (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ)
Διάρκεια Υλοποίησης: 16 μήνες
Η δράση αποτελεί επιμορφωτικό σεμινάριο που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πάνω στην οργάνωση και υλοποίηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων για τη βιοποικιλότητα και ειδικότερα για αυτή της ΠεριοχήςΟικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και της λίμνης Κάρλα.
Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες θα είναι:
  • Η έννοια της βιοποικιλότητας
  • Ανακαλύπτοντας τα υγροτοπικά και χερσαία οικοσυστήματα (λειτουργίες, αξίες και απειλές) της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου
  • Ερευνώντας και προστατεύοντας είδη χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου
  • Γνωριμία με εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστατευόμενες περιοχές, το πρόγραμμα του ΦΔ
  • Εργασία πεδίου. Παρατηρώντας την ορνιθοπανίδα του υγροτόπου της Κάρλας
  • Η φιλοσοφία και η τεχνική ενός βιωματικού προγράμματος στη Φύση
  • Τεχνικές πεδίου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Μέσω της προτεινόμενης δράσης και της διάχυσης της γνώσης από τους εκπαιδευτικούς αναμένεται να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν και μαθητές καθώς η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης είναι σημαντική από μικρή ηλικία.

Νέα για τη Δράση αυτή