Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Έργου

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου

Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
Διάρκεια Υλοποίησης: 2 μήνες
Δ ιοργάνωση ημερίδας παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου. Αφορά σε μια πανηγυρική εκδήλωση για την ολοκλήρωση και «κλείσιμο του έργου» στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει παρουσίαση και διακίνηση των προϊόντων του Έργου, θα αναδειχθούν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του στην ομάδα στόχο, θα κινητοποιηθούν οι τοπικοί φορείς, επιχειρήσεις κλπ. για ανάληψη ανάλογων δράσεων στο μέλλον, θα αναδειχθεί η σημαντικότητα της διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και της λίμνης Κάρλα.