«KarlaSchool»


«Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.)»


Ένα πιλοτικό εξειδικευμένο έργο ευαισθητοποίησης των πολιτών και προστασίας της Βιοποικιλότητας της Λίμνης Κάρλας


Περιβάλλον , Περιφερειακή Ανάπτυξη, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, Εκπαίδευση, Κοινωνική Ευαισθητοποίηση


Περίοδος Υλοποίησης:
Δεκέμβριος 2017- Μάϊος 2019
www.karlaschool.gr

 
Ένα σημαντικό έργο με τίτλο:

«Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool»

έχει εγκριθεί από το Πράσινο Ταμείο προς υλοποίηση το αμέσως προσεχές διάστημα ( Δεκέμβριος 2017- Μάϊος 2019) , αποδεικνύοντας ότι η στενή συνεργασία μεταξύ Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Πολιτείας , οδηγεί σε πρόοδο, όχι μόνο της επιστήμης ,αλλά και της κοινωνίας.
Παράλληλα , δείχνει την ευαισθησία του Πράσινου Ταμείου για την προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων , τα οποία και μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και προόδου των τοπικών κοινωνιών .

Το Εταιρικό Σχήμα

Το εταιρικό σχήμα με συντονιστή το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" (Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ") και εταίρους τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού, την Εταιρεία Συμβούλων "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ" και το Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηίδα – Κάρλα - (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ), μετά τη σχετική έγκριση, με πολύ υψηλή βαθμολογία, μεταξύ πολλών άλλων προτάσεων, από το Πράσινο Ταμείο, μιας σημαντικής δράσης με τίτλο "KarlaSchool" , θα προσπαθήσουν να αναδείξουν το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ευρώπη ,τη Λίμνη Κάρλα ,ως ένα πρότυπο πεδίο έρευνας , εκπαίδευσης επιστημόνων , περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ομαλής συμβίωσης ,όλων των εμπλεκόμενων με το οικοσύστημα της Λίμνης Κάρλας , ενόψει , μάλιστα , της αποπεράτωσης των έργων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας .

Ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων

Για τον λόγο αυτό οι Φορείς υλοποίησης ,μετά την επίσημη έναρξη του προγράμματος (Kick-Off Meeting) που έγινε στις 1/12/2017, επικεντρώνουν την προσοχή τους στην αναλυτική ενημέρωση των Φορέων των παρακάρλιων περιοχών για τους σκοπούς και τον τρόπο υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου, που θα αναδείξει την Κάρλα ως έναν σημαντικό αναπτυξιακό πόλο ,αλλά και περιβαλλοντικό προορισμό.

Προϋπολογισμός Έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2017» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» και θα είναι διάρκειας 18 μηνών, από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019.

Σκοπός του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσω της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, για τις συνέργειες μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και η προσέλκυση των νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες έρευνας που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, που θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρο από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:


  1. Δημιουργία Ιστοσελίδας για την προβολή του έργου και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας
  2. Διεξαγωγή εργαστηρίων για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής με αντικείμενο την εφαρμογή καλών πρακτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας της Λίμνης Κάρλας και την ομαλή συμβίωση ανθρώπων και οικοσυστήματος.
  3. Καλοκαιρινό σχολείο (Summer School) για νέους επιστήμονες από όλη την Ελλάδα στις θεματικές της ορνιθοπανίδας, της ιχθυοπανίδας, των αγροτικών οικοσυστημάτων, του νερού και του οικοτουρισμού και της ερμηνείας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με εκπαιδευτές πολύ εξειδικευμένους επιστήμονες από όλη τη χώρα.
  4. Ανάπτυξη εφαρμογής για τη βιοποικιλότητα της Λίμνης Κάρλας σε κινητά/tablet και
  5. Εξειδικευμένο Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς.
  6. Διαδικτυακή εφαρμογή Τηλε-εκπαίδευσης (E-Learning) σχετική με τη Βιοποικιλότητα της Λίμνης Κάρλας ,αλλά και γενικότερα τη διαχείριση των υδροβιότοπων και των οικοσυστημάτων σχετικών με το νερό, αποτελώντας το σημείο συνάντησης επιστημόνων και πολιτών με περιβαλλοντικές ευαισθησίες .

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου των ομάδων στόχων για το περιβάλλον, η βελτίωση του καθεστώτος διαχείρισης της λίμνης Κάρλας και η ευαισθητοποίηση του κοινού (ειδικού και μη) για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής και όχι μόνο.

Οι δράσεις πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ιστοσελίδας, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου, δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικού υλικού, δημιουργία και φιλοξενία διαδικτυακής πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης (e-learning) καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε ειδική ενημερωτική ημερίδα.

 

Ένα έργο χρήσιμο για την τοπική κοινωνία και τη Θεσσαλία

Για μια ακόμα φορά οι τέσσερις (4) Φορείς που υλοποιούν το σημαντικό αυτό έργο ,με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και συμμετοχή επιστημόνων από όλη την Ελλάδα, θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τη Λίμνη Κάρλα ,όχι μόνο ως ένα περιβαλλοντικό έργο ,αλλά και ως ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο, για την ανάπτυξη όχι μόνο της παρακάρλιας περιοχής ,αλλά και όλης της Θεσσαλίας , ενώ στο έργο αυτό, που αναδεικνύει την περιοχή ως προορισμό, θα έχουν την υποστήριξη και συνεργασία των Δήμων και άλλων Φορέων της περιοχής.

 

Τίτλος έργου: Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool»
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις
Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος,
Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,
Yπο-μέτρο A: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού
Προϋπολογισμός: 50.000€, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο Δικαιούχος: Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

Φορείς Υλοποίησης

  • Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας -Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"
  • Φορέας Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού
  • Εταιρεία Συμβούλων ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
  • Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηΐδα – Κάρλα - (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ)