Δήλωση Συμμετοχής

 
Για να δηλώσετε συμμετοχή:
 
1. Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής από εδώ 
2. Συμπληρώστε και Υπογράψτε την Αίτηση Συμμετοχής
3. Αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής με το Βιογραφικό σας Σημείωμα στο email: info@fdkarlas.gr
 
 
Τελική Ημερομηνία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: 31 Μαΐου 2018
 
Πληροφορίες: Νίκη Χαμόγλου, 2428073993