Αποτελέσματα Επιτυχόντων – Επιλαχόντων της Δράσης Summer School Νέων Επιστημόνων.

Δελτίο Τύπου για Summer School 28-04-2018
3 Μαΐου 2018
Δελτίο Τύπου 28-06-2018
26 Ιουλίου 2018

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Επιτυχόντων- Επιλαχόντων
Της Δράσης 2- Summer School σε νέους επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων με το περιβάλλον.

Του έργου: «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool».

Εκ Μέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων