Το οικοσύστημα της λίμνης Κάρλας και Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ξεκινά ο 2ος κύκλος δωρεάν σεμιναρίων για γεωργούς της παρακάρλιας περιοχής.
22 Φεβρουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Τελική Ημερίδα Έργου
22 Μαΐου 2019

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 27/2/2019                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1690/27-2-2019 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟ 2/ΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

“ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜNΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019


 

Όπως είναι σε όλους μας γνωστό , η εκπαιδευτική κοινότητα  όλων των βαθμίδων ,έχει εξέχοντα  ρόλο στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της Νέας Γενιάς και τη δημιουργία  συνειδητοποιημένων πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος ,την κλιματική αλλαγή ,αλλά και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων .

Για τον λόγο αυτό , στα πλαίσια του έργου “Karla School”  του Πράσινου Ταμείου, που υλοποιείται από το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”, τον Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη. (Λίμνη Κάρλα), την εταιρεία Συμβούλων  “Αργοναύτες” και το ΚΕΜΕΒΟ ,

σε συνεργασία με

τo ΚΠΕ Μακρυνίτσας και ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας,

διοργανώνεται

ένα  διήμερο ειδικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει τα παρακάτω στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ:

“ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜNΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3/2019 και ώρες 09.00-16.00 μ.μ.

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού -ΚΕΜΕΒΟ-Κανάλια Μαγνησίας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: Πενήντα (50) άτομα

 

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες είναι:

  • Η έννοια της βιοποικιλότητας
  • Ανακαλύπτοντας τα υγροτοπικά και χερσαία οικοσυστήματα (λειτουργίες, αξίες και απειλές) της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού
  • Ερευνώντας και προστατεύοντας είδη χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου
  • Γνωριμία με εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστατευόμενες περιοχές, το πρόγραμμα του ΦΔ
  • Εργασία πεδίου. Παρατηρώντας την ορνιθοπανίδα του υγροτόπου της Κάρλας
  • Η φιλοσοφία και η τεχνική ενός βιωματικού προγράμματος στη Φύση
  • Τεχνικές πεδίου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

 

Σημειώνουμε ,ότι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου θα δοθούν στους εκπαιδευόμενους χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΑΜΕΣΑ στο εκπαιδευτικό τους έργο .

 

Το εταιρικό σχήμα με συντονιστή το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” και εταίρους τον  Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.), την Εταιρεία Συμβούλων  “ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ”  και το Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηίδα – Κάρλα – (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ), υλοποιούν το σημαντικό αυτό πρόγραμμα,  με τίτλο KarlaSchool   , αναδεικνύοντας το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ευρώπη ,τη Λίμνη Κάρλα ,ως ένα πρότυπο πεδίο έρευνας , εκπαίδευσης επιστημόνων , περιβαλλοντικής  ευαισθητοποίησης  και ομαλής συμβίωσης ,όλων των εμπλεκόμενων με το οικοσύστημα της Λίμνης Κάρλας .

Το έργο υποστηρίζεται  από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2017» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» και είναι  διάρκειας 18 μηνών, από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επειδή , σκοπός των διοργανωτών είναι η εμπλοκή και η μεταφορά εκπαιδευτικών μεθόδων και γνώσεων , από τα εξειδικευμένα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίτσας και Κισσάβου -Ελασσόνας ,από το ΚΕΜΕΒΟ , από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , έχουν ενταχθεί  στο πρόγραμμα του σεμιναρίου  χρήσιμα εργαστήρια, έτσι ώστε η συμμετοχή  των εκπαιδευτικών σε αυτά , να αποβεί χρήσιμη στο εκπαιδευτικό τους έργο , όπως :

1.Τη διοργάνωση δύο  (2)  δίωρων  εργαστηρίων  (Workshops) , στα πλαίσια του σεμιναρίου , από κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα ΚΠΕ, με αριθμό εκπαιδευόμενων τα είκοσι πέντε (25) άτομα  κάθε φορά, την Κυριακή 17/3/2019

2.Τη διοργάνωση ενός (1) δίωρου εργαστηρίου  (Workshop) από το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού -ΚΕΜΕΒΟ

3.Τη χορήγηση στους εκπαιδευόμενους χρήσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων , τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο εκπαιδευτικό τους έργο στην Α/Βάθμια και την Β/Βάθμια εκπαίδευση.

4.Τη χορήγηση κάθε άλλου εκπαιδευτικού υλικού ,που αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση και είναι στη διάθεση των διοργανωτών Φορέων.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  διήμερο σεμινάριο αυτό θα συμμετέχουν 50  εκπαιδευτικοί  Α/Β΄θμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης και οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευόμενων

  • είτε στο EMail : skriapask@gmail.com  -Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” ,
  • είτε στο fax: 24210-71200

 

συμπληρώνοντας τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρουν στην ιστοσελίδα www.karlaschool.gr.

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ:

Από τη Διοργάνωση έχει μισθωθεί λεωφορείο και για τις 2 μέρες (16 και 17/3/2019) ,με αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από το Δημαρχείο Βόλου για Κανάλια Μαγνησίας-Λίμνη Κάρλα και επιστροφή μετά το τέλος της εκπαίδευσης .

 

Θα δοθούν ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Πληροφορίες: url: https://www.karlaschool.gr/

Πληροφορίες: Συντονιστής Έργου-Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”, Mobile: 6974-881944

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διημέρου

Δήλωση Συμμετοχής

 

Με εκτίμηση

Εκ μέρους των εταίρων του Προγράμματος

Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ

Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.Δε.Πη.),

 Εταιρεία Συμβούλων  ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ και

Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηΐδα – Κάρλα – (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ)

Ο Συντονιστής Εταίρος

Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

Ο Πρόεδρος

Κων. Σκριάπας


 

Τίτλος έργου: Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλοβρύσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool»

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις

Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος,

Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,

Yπο-μέτρο A: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Δικαιούχος: Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”